OESO: Finland moet arbeidsmarkt hervormen

PARIJS (anp) - Finland moet dringend maatregelen nemen om de werking van zijn arbeidsmarkt te verbeteren. Een grondige herziening van de werkloosheidsuitkeringen om de prikkels tot werken te vergroten dringt zich dan ook op. Deze aanpak zal niet alleen leiden een daling van de werkloosheid, maar levert ook besparingen op die het land goed kan gebruiken om zich te kwalificeren voor deelname aan de Europese Economische en Monetaire Unie (EMU).Een en ander staat in het jongste jaarrapport van de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) over de Finse economie.