Advertentie
Advertentie

OESO: Italië moet dringend overheidsfinanciën saneren

(tijd) - De Italiaanse regering heeft de jongste jaren niettegenstaande de hoogkonjunktuur niet ingegrepen om de overheidsfinanciën te saneren. Dit is echter levensnoodzakelijk geworden, meent de OESO, zeker nu de schommelingsmarge van de lire binnen het EMS beperkt werd en de financiële markt werd opengesteld. De OESO prijst wel de vereenvoudigingen die de Italiaanse regering heeft aangebracht aan het belastingstelsel.