OESO-ministers slaan alarm over energie-bevoorrading

PARIJS (reuter) - De energieministers van de industrielanden die sterk afhankelijk zijn van invoer, hebben vrijdag alarm geslagen over de toenemende afhankelijkheid van het Westen voor de aankoop van olie en gas. "Hoewel we op dit ogenblik een periode meemaken waarin de olieprijzen erg laag zijn, hebben opeenvolgende spanningen op de oliemarkten voldoende aangetoond hoe precair onze situatie is', zo zegde de Belgische minister van ekonomische zaken Melchior Wathelet in Parijs.