OESO onderzoekt belasting van extra legale voordelen

Het toekennen van extra-legale voordelen aan werknemers is een breedverspreide techniek in de meeste lidstaten van de OESO. Voor de werknemers is het een middel om minder belasting te betalen en tegelijk ook de toekenning van een bepaalde status binnen het bedrijf terwijl de werkgever op die manier de globale personeelskosten wat kan drukken. De overheid van haar kant ziet de belastingopbrengsten dalen.