OESO oneens over statuut Polen en Hongarije

PARIJS (anp) - De rijke Westerse landen van de Organizatie voor Ekonomische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) hebben geen overeenstemming kunnen bereiken over de vraag of Polen en Hongarije moeten worden opgenomen op de lijst van ontwikkelingslanden.