OESO: "Regering plukte wel degelijk vruchten van hoogkonjunktuur'

(tijd) - Zonder de hoogkonjunktuur zou het overheidsdeficit de twee voorbije jaren niet gedaald zijn maar toegenomen, berekende de OESO. De regering plukte dus wel degelijk de vruchten van de hoogkonjunktuur. En indien de overheidsontvangsten toch ten dele achterbleven, was dit het gevolg van de complexiteit van het Belgische belastingsysteem. De OESO meent dat het aangewezen is de belastingbasis te verbreden en de aanslagvoeten te verlagen.