Advertentie
Advertentie

OESO roept Zweden op belastingdruk en uitkeringen te verlagen

(tijd) - De combinatie van een te hoge belastingdruk op arbeid en erg royale sociale uitkeringen weerhoudt menige werkloze Zweed ervan een baan te zoeken. Ongeveer 40 procent van de werklozen zou hun netto-inkomen niet of nauwelijks zien stijgen door weer aan de slag te gaan. Tot deze conclusie komt de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) in haar jaarlijks verslag over de Zweedse economie.De uitkeringen die werkloze of zieke Zweden ontvangen zijn onbeperkt in de tijd en liggen aan de hoge kant, aldus de OESO. De druk om een baan te zoeken is dan ook klein, temeer omdat veel werklozen financieel er nauwelijks beter van worden door opnieuw te werken. De OESO pleit daarom voor een verlaging van de belastingdruk op arbeid en voor een hervorming van de ziekte- en werkloosheidsuitkeringen, een pleidooi dat overigens geldt voor het leeuwendeel van de 29 OESO-lidstaten.