OESO schat toekomst VS vrij gunstig in

Mits de Verenigde Staten erin slagen geleidelijk hun interne en externe tekorten terug te dringen, blijven de ekonomische vooruitzichten op korte en halflange termijn vrij gunstig. Voorwaarde hierbij is dat de evolutie van de binnenlande vraag geen roet in het eten gooit. Dit stelt de OESO in een pas gepubliceerd rapport over de Amerikaanse ekonomie. De regering Reagan krijgt van de organizatie een vrij goed rapport.