OESO: staal heeft dit jaar moeite peil '88 te evenaren

(tijd) - De staalproduktie in de wereld en zeker in het Westen is op dit ogenblik ongetwijfeld over zijn hoogtepunt van vorig jaar heen. Voor het hele OESO-gebied raamt de Organizatie voor Ekonomische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) voor dit jaar een daling van de konsumptie waarbij ook met de voorraden rekening wordt gehouden, met 1,5% ten aanzien van 1988. Tegelijk schat de OESO een produktiedaling in voor het OESO-gebied met 1,6%, of een markt die zich stabilizeert op hoog niveau.