OESO vervangt proeven op dieren door in-vitrotests

(tijd) - De Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) keurt nieuwe in-vitromethoden goed om twee soorten schadelijkheid van chemische stoffen voor de mens te testen. Ze zijn aanzienlijk goedkoper en maken het gebruik van proefdieren overbodig. De beslissing doet het aantal dieren in deze toxiciteitstests met naar schatting 6 procent dalen.