OESO vraagt België sociale uitgaven te verlagen

(tijd) - België moet ruimte creëren voor een extra lastenverlaging op arbeid. De overheid kan een dergelijke maatregel financieren door haar uitgaven te verminderen. Vooral de sociale uitkeringen kunnen naar omlaag. Dat zegt de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) in een rapport over de invloed van hervormingen op de economische groei.