Advertentie
Advertentie

OESO vraagt België uitgaven overheid af te remmen

(tijd) - De Belgische regering moet de groei van de overheidsuitgaven afremmen om de overheidsfinanciën gezond te maken en ruimte te creëren voor een lastenverlaging op arbeid. Voorts moet de regering de sociale zekerheid hervormen om werken aantrekkelijker te maken, vooral voor ouderen en langdurig werklozen. Dat zegt de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) in een rapport over de economische vooruitzichten.