OESO vraagt verviervoudiging van benzineprijs

PARIJS (reuter) - Om de toenemende verkeersdrukte in dichtbevolkte gebieden het hoofd te bieden, moet het autorijden de komende jaren een stuk duurder worden gemaakt. Benzine moet de komende twintig jaar ieder jaar 7 procent in prijs stijgen. Dat komt overeen met een verviervoudiging van de huidige benzineprijs. Dit staat in een studie van de OESO, de Organizatie voor Ekonomische Samenwerking en Ontwikkeling. De studie werd vrijdag voorgesteld op een bijeenkomst van Europese ministers van verkeer in Parijs.