OESO: Wenen moet beschikbare arbeidskrachten beter benutten

PARIJS (anp) - Oostenrijk dient zijn arbeidsmarkt drastisch te hervormen. De beschikbare arbeidskrachten in het land moeten beter worden benut, aldus het recentste OESO-rapport over Oostenrijk. Niettemin steken de werkloosheidscijfers van de nieuwe EU-lidstaat buitengewoon gunstig af tegen die van de meeste andere landen in Europa.Het afgelopen jaar zat niet meer dan 4,4 procent van de beroepsbevolking zonder werk en dat kan volgens de voorspellingen van de Organizatie voor Ekonomische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) dit jaar en volgend jaar nog iets afnemen tot respektievelijk 4,3 en 4,2 procent.