Advertentie
Advertentie

OESO wil spoedig einde onderhandelingen

PARIJS (reuter) - Een drietal onderwerpen drijft boven op de jaarlijkse ministerkonferentie van de landen van de Organizatie voor Ekonomische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) in Parijs. De landbouwsubsidies moeten in het kader van de GATT omlaag en de GATT-onderhandelingen moeten versneld afgerond worden. Er werd gepleit voor een verhoging van de hulp aan de landen van Oost- en Centraal- Europa. Ten slotte besteedden verscheidene ministers aandacht aan de verlaging van de begrotingstekorten en de rente.