OESO ziet ekonomische heropleving in de Verenigde Staten in 1993

(tijd) - Het ergste is achter de rug voor de Amerikaanse ekonomie. In 1993 zal de groei opnieuw aantrekken tot 2,4 procent tegenover een verwachte 1,8 procent dit jaar. Wel moet de regering dringend werk maken van de terugdringing van het begrotingstekort. Dat schrijft de Organizatie voor Ekonomische Samenwerking en Ontwikkeling in haar gisteren gepubliceerd rapport over de VS.