OESO ziet groei nog zes maanden versnellen

(tijd) - De economische groei in de VS en in de eurozone zal nog een zestal maanden blijven versnellen, maar daarna terugvallen. Dat suggereren de voorlopende indicatoren die de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) gisteren publiceerde.