OESO ziet negen remedies tegen stijgende werkloosheid

PARIJS (reuter) - De Organizatie voor Ekonomische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) gaat de strijd met de werkloosheid in de geïndustrializeerde wereld aanbinden. Om de naar schatting 35 miljoen werklozen, die de OESO dit jaar zal tellen, terug te dringen, lanceerde de organizatie gisteren een negen-puntenplan, waarbij flexibiliteit, onderwijs, minimumlonen en werkloosheidsuitkeringen centraal staan. Veel verder dan een herhaling van reeds elders en eerder geformuleerde voorstellen, kwam de OESO echter niet. Op makro-ekonomisch vlak moet de groei aangewakkerd worden, zonder echter inflatie en tekorten de hoogte in te jagen. Er moet meer geld komen voor wetenschappelijk onderzoek, terwijl de bedrijfswereld makkelijker toegang moet krijgen tot de resultaten daarvan.