Advertentie
Advertentie

OESO: Zweden zal tijdig voldoen aan EMU-voorwaarden

PARIJS (anp) - Zweden heeft sinds 1994 aanzienlijke vorderingen gemaakt bij de gezondmaking van zijn economie. Het land verkeert daardoor in een goede positie om profijt te halen uit het aantrekken van de wereldhandel. Ook zal Zweden tijdig voldoen aan de voorwaarden voor toetreding begin 1999 tot de Europese Economische en Monetaire Unie (EMU).Dat schrijft de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) in een woensdag gepubliceerd rapport over de Zweedse economie. De club van 29 industrielanden signaleert dat in Zweden een 'opmerkelijke verbetering' is opgetreden wat betreft de overheidsfinanciën en de geloofwaardigheid van het monetair beleid. Het begrotingstekort daalde de afgelopen jaren flink. Ook de financiële positie van het bedrijfsleven verbeterde aanzienlijk.