Offeciers: evenwicht inkomsten en uitgaven alleen voor "zacht' scenario

(tijd) - In een reaktie op het voorstel-Coëme over de sanering van begroting via een krisisbelasting, heeft minister van begroting Mieke Offeciers gisteren gezegd dat in het regeerakkoord een evenwicht is afgesproken tussen inkomsten en uitgaven. Ze voegde er echter onmiddellijk aan toe dat dit evenwicht alleen geldt voor het "zachte' scenario uit de konvergentienota (gebaseerd op het regeerakkoord). Over de bijkomende inspanningen zijn terzake geen afspraken.