OIVO: EG verkwist geld voor tabaksteelt

(tijd) - Na 16 jaar EG-steun voor de tabaksplanters beantwoordt slechts 29 procent van de ruwe tabaksoogst aan een reële vraag. De overige 71 procent wordt uitgevoerd tegen een ontzettend lage prijs. Dit jaar alleen al is 34.000 ton ruwe tabak, die tegen 100 tot 150 fr. per kg werd gesubsidieerd, tegen 3 tot 5 fr. per kg. uit de EG geëxporteerd omdat er hier geen vraag naar is.