Advertentie
Advertentie

OK voor gemengde scholen

(belga) - De invoering of uitbreiding van gemengd onderwijs in het katoliek secundair technisch-, beroeps- en kunstonderwijs is een zaak van de inrichtende machten zelf. Dat blijkt uit een omzendbrief van het Nationaal Sekretariaat van het Katoliek Onderwijs (NSKO). Inzake het ASO wordt een andere houding aangenomen omdat de impact op de struktuur van het onderwijs groter zal zijn, zo zei sekretaris-generaal Boone desgevraagd. Daarom is er terzake een regionale consensus nodig. Hij verwees naar het gevaar dat grote scholen te groot zouden worden en dat kleinere scholen door grotere worden opgeslokt.