OKI's betalen te weinig sociale bijdragen

BRUSSEL (tijd) - Vijf openbare kredietinstellingen betalen te weinig sociale bijdragen. Op jaarbasis betekent dit een minderontvangst voor de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid (RSZ) van 360 miljoen. Dit staat in het 149ste jaarverslag van het Rekenhof, het zogenaamde blunderboek. Het Rekenhof heeft nog meer kritiek op de RSZ. Zo is de instelling niet geneigd 1 miljard fr. achterstallige bijdragen te innen van gemeenten en OCMW's.