OKI's: herstrukturering legt beheersautonomie aan banden

(tijd) - Financieminister Maystadt is klaar met zijn voorontwerp van wet inzake de herstrukturering van de openbare kredietinstellingen (OKI's). Het voorontwerp- Maystadt is wel een erg vrije vertaling geworden van het politiek akkoord dat binnen de regeringstop over de herstrukturering van de OKI's werd bereikt. De minister van financiën wordt in het bestuur van de OKI's zowat de schipper naast God. De OKI's zijn volgende week overigens bij Maystadt uitgenodigd om hun mening over het voorontwerp kenbaar te maken. Het ziet er alvast niet naar uit dat die bijeenkomsten rimpelloos zullen verlopen.