OKI's krijgen toegang tot SRIW

(tijd) - De Waalse gewestregering heeft gisteren een voorontwerp van dekreet goedgekeurd betreffende de werking van de Waalse gewestelijke investeringsmaatschappij SRIW. Met dit dekreet wil de Waalse executieve de SRIW een specifiek en aangepast wettelijk kader bezorgen, dat los staat van de nationale wetgeving op de publieke investeringsmaatschappijen. Het aandeelhouderschap van de SRIW wordt erdoor opengesteld voor openbare kredietinstellingen.