Oktober wordt maand van de energiebesparing

(tijd) - Uit een onderzoek blijkt dat de Vlamingen zich bewust zijn van het belang van energiebesparing, maar dat zij pas acties ondernemen als ze dat in hun portemonnee voelen. Om de Vlamingen bewuster te maken van het belang van energiebesparing riep minister van Economie Eric van Rompuy oktober uit tot 'maand van de energiebesparing'.In opdracht van de Vlaamse Instelling voor Energiegebruik (Vireg) werd een onderzoek uitgevoerd naar de houding van de Vlamingen tegenover het gebruik van energie. Uit de voorlopige resultaten blijkt dat 9 op 10 ondervraagden energiebesparing vrij tot zeer belangrijk vinden. 65 procent beweert zuinig tot zeer zuinig met energie om te springen. 8,4 procent van de Vlamingen wil energie besparen uit bekommernis voor het milieu, 4,3 procent wegens de uitputting van de energiebronnen. Maar de overgrote meerderheid, 87 procent, zal dit uit financiële overwegingen doen.