Olaf vraagt onderzoek in elf EU-fraudesporen

(tijd) - De Europese antifraudedienst Olaf gaat elf mogelijke fraudepistes, die door klokkenluider Paul van Buitenen eind augustus werden gemeld, verder onderzoeken. Er worden gegevens over illegale partijfinanciering doorgespeeld naar de gerechtelijke autoriteiten in België, Frankrijk en Duitsland. Ook lopende onderzoeken, onder meer in het dossier-Cresson, werden aangevuld met nieuwe gegevens.