Oliegroep El Paso daagt BBL voor rechtbank

EL PASO (reuter/tijd) - El Paso Refinery daagt de Bank Brussel Lambert (BBL) voor de rechtbank wegens kontraktbreuk. BBL wil niet langer krediet toestaan aan de Texaanse groep die olie raffineert, maar sedert oktober '92 onder konkordaat staat. Volgens de BBL gaat het om een "frivool en ongerechtvaardigd' rechtsgeding. El Paso Refinery draaide sinds 1991 met verlies. De raffinagegroep raakte nog dieper in de problemen toen ze haar installaties modernizeerde. De kapaciteit werd verdubbeld, maar meteen diende El Paso Refinery een bankschuld van 145 miljoen dollar (ca. 4,35 miljard frank) te financieren. BBL was één van de kredietverstrekkers, maar weigert te zeggen hoeveel El Paso de bank precies gaat kosten. Gegeven de omstandigheden weigerde de bank verder krediet te verlenen. "We hebben voldoende garanties om een gedeelte van het verstrekte krediet te rekupereren. De provisies van de kredieten zijn al genomen over het boekjaar 1992', zo klinkt het bij BBL. Per einde september 1992 legde BBL voor 10,35 miljard frank afschrijvingen en voorzieningen aan, de provisies voor El Paso zitten in dat bedrag.