Olieprijs en Kyoto zitten in hetzelfde debat

De stabilisering van de broeikasgasconcentraties op een niveau dat gevaarlijke interferentie met het klimaatsysteem verhindert, is het einddoel van het VN-Raamverdrag inzake Klimaatverandering (UNFCC). Om dat bereiken zullen de CO2-emissiereducties niet alleen draconisch (groter dan 80 procent) moeten zijn. Men zal ook het reconversieproces, weg van de fossiele brandstoffen en kernenergie, onverwijld en onversaagd op gang moeten brengen, stelt PETER TOM JONES. De huidige oliecrisis kans ons alleen nog meer aanzetten dit debat ten gronde te voeren.