Oliesector zou verlies van één miljard frank geleden hebben

BRUSSEL (belga) - De Europese petroleumsector is dringend aan sanering toe, zo betoogde Georges de Graeve, voorzitter van de Petroleumfederatie, gisteren. In de sector heerst immers heel wat overcapaciteit. Een herstructurering via een inkrimping enerzijds van de produktiecapaciteit en anderzijds van het personeelsbestand, dringt zich op, zo onderstreepte De Graeve. Hoewel die sanering zich niet in België moet afspelen, schatte hij het verlies in de oliesector in 1995 toch op één miljard frank, maar de precieze resultaten van de bedrijven moeten nog binnenlopen.Op de jaarlijkse vergadering van de Petroleumfederatie in Brussel wond voorzitter Georges de Graeve (ex-BP) er geen doekjes om. De sector moet alslanken in het licht van de oplopende verliezen. Wel hoeft die inkrimping niet precies in België te gebeuren, zo verduidelijkte De Graeve op een vraag. De Europese Commissie maakte trouwens in april in een speciaal rapport al melding van een structurele overcapaciteit van de raffinagesector in Europa.