Oliewaarden verliezen defensieve status

De vrees dat de economische terugval de olievoorraden sterk doet oplopen, leidde maandag tot een ineenstorting van de olieprijs met 4 dollar per vat tot 22 dollar. De olieaandelen gingen mee lager ondanks hun veilige haven-statuut in de huidige marktomstandigheden. De kans dat deze haven de komende weken door woelige waters geteisterd wordt, is groot. De organisatie van olie-exporterende Landen (OPEC) stond woensdag voor een van de moeilijkste vergaderingen sinds de Aziëcrisis. Vanuit economisch standpunt lijkt het terugschroeven van de productie volledig verantwoord. De verwachte globale groeivertraging zorgt voor een onevenwicht in vraag en aanbod waardoor de prijzen voor langere termijn onder de OPEC-richtprijs van 25 dollar per vat dreigen te vallen. Zelfs de onderste grens van de 22-28 dollar prijsvork lijkt het te begeven. Vanuit politieke en strategische hoek is de situatie minder eenduidig. In het verleden heeft de OPEC meermaals aangetoond dat het niet zwicht voor de druk van niet-OPEC landen om de productie te handhaven of op te voeren. Echter, de productie nu gaan beperken, enkele weken na de terroristische aanslagen in Amerika, zou voor de VS een klap in het gezicht betekenen. Het terugschroeven van de productiequota en een hoge olieprijs riskeren de Amerikaanse economie en de wereldeconomie nog dieper in het moeras te duwen. De meest waarschijnlijke uitkomst van de vergadering is een striktere opvolging door al de leden van de productiebeperkingen. In een reeks van bijeenkomsten sinds januari van dit jaar kwam de OPEC productiebeperkingen voor 3,5 miljoen vaten per dag overeen. In augustus bleek echter dat 9 leden van de 10 zich niet hielden aan de productiebeperkingen. In september produceerden de OPEC-leden 1,35 miljoen vaten per dag meer dan de officiële quotas toelaten. Een striktere opvolging van de quotas door de leden zou het overaanbod snel kunnen wegwerken. De olieaandelen voldoen voorlopig niet aan de defensieve status die ze opgeplakt kregen aan het begin van het post-WTC-tijdperk. De olieaandelen gingen parallel met de olieprijs de dieperik in. De angst voor een mogelijk escalerend conflict in het Midden-Oosten en daardoor uit de pan rijzende olieprijzen moesten plaatsruimen voor de zekerheid van een economische groeivertraging en dalende olieprijzen. De link tussen de evolutie van de olieprijzen en de olieaandelen blijft sterk, zeker op lange termijn. Sinds 1996 bedraagt de prijscorrelatie tussen de olieprijs en de IN.oil-index 95 procent. Kijken we naar de beta sinds 1991, dan geeft deze aan dat een stijging of daling van de olieprijs met 1 procent gedurende een bepaalde maand vertaald wordt in een stijging of daling met 0,5 procent van de oliewaarden. Het verdere verloop van de olieprijzen belooft zeer volatiel te worden. Zolang er geen duidelijkheid bestaat over al de schuldigen van de terroristische aanslag bestaat er ook geen zekerheid over eventuele militaire represailles door de VS op olieproducerende staten. De defensieve status van de oliewaarden is tanend; de kans dat ze nog enkele volatiele weken tegemoet gaan, blijft groot. KDL