Advertentie
Advertentie

Oliewinning ex-Sovjetunie daalde vorig jaar met 13,4 procent

(tijd) - Het aandeel van het Midden-Oosten in de globale olieproduktie is gestegen van 27,8 procent in 1992 tot 29,2 procent vorig jaar. Het aandeel van de voormalige Sovjetunie en Oost-Europa daarentegen is gedaald tot 12,7 procent tegenover nog 14,6 procent in 1992. De OPEC-landen trekken hun aandeel op van 40,8 procent in 1992 tot 41,4 procent vorig jaar. In de jaren zeventig schommelde het aandeel van de lidstaten van de Organizatie van Olie-exporterende Landen nog rond de 50 procent. Deze cijfers zijn schattingen van de Petroleum Economist.