Olympia & York in gebreke

TORONTO (reuter) - Olympia & York, de Canadese projektontwikkelaar die bij het Londense kantorenprojekt Canary Wharf is betrokken, heeft twee verplichtingen niet kunnen nakomen. In Canada moest O & Y 450 miljoen Can. dollar terugbetalen aan hypoteek- en korte-termijnleningen. Dat gebeurde niet en de crediteuren moeten nu beslissen of ze uitstel van betaling toestaan, zoniet kan het bedrijf in gebreke worden gesteld. In Groot-Brittannië moest O & Y met 40 miljoen pond over de brug komen als eerste betaling voor de aanleg van een metrolijn tussen Canary Wharf en het centrum van Londen. Die lijn wordt beschouwd als een essentieel onderdeel voor een suksesrijke ontwikkeling van het sterk geïsoleerde gebied. Londen maakt over een mogelijk uitstel geen problemen.