Advertentie
Advertentie

Om binnen afgesproken financieringstekort te blijven

Nederland bezuinigt volgend jaar één miljard gulden extra AMSTERDAM (hpa) - Het Nederlandse kabinet heeft gisternacht de besprekingen afgerond over de rijksuitgaven in 1991. Voor volgend jaar kwam de ministerraad voor ruim één miljard gulden aan bezuinigingen overeen. Met de gemaakte afspraken blijft het finacieringstekort binnen de 4,75 procent van het Nederlands nationaal inkomen. Dit streefpercentage was eerder in het regeerakkoord overeengekomen.