Advertentie
Advertentie

Om de lieve vrede

De regering is Sabena-baas Godfroid slechts gedeeltelijk gevolgd in zijn herstruktureringsvoorstellen. Het kabinet is wel akkoord om de 16,2 miljard schuldvorderingen die de overheid nog ten opzichte van Sabena had, kwijt te schelden. Voorts is diezelfde overheid bereid onmiddellijk een deelneming in het kapitaal van Sabena te onderschrijven en vol te storten ten belope 10 miljard frank, waarvan 9 miljard nodig is voor de financiering van het sociaal luik van het herstruktureringsplan. Maar daarmee houdt het kabinet het - voorlopig - voor bekeken. Bijkomende middelen, ten belope van nog eens 9 miljard, zullen slechts toegekend worden op voorwaarde dat een akkoord wordt gesloten met een industriële partner.