Om pijn te schrijvenheb je weinig woorden nodig

Het leven en het werk van Jan Arends (1925-1974) balanceren op de grens van waanzin en originaliteit. In al zijn teksten weerklinkt de echo van het tragikomische leven dat hij heeft geleid. Nu bij het verschijnen van Arends' biografie ook zijn 'Verzameld werk' wordt heruitgegeven, is de symbiose tussen beide alleen maar toegenomen.Gwennie DEBERGH