Advertentie
Advertentie

Om recht te hebben op brugpensioen moet de werknemer minstens 60 jaar

zijn. Nochtans bestaan op deze regel tal van uitzonderingen.Brugpensioen is een vorm van werkloosheid, die recht geeft op de betaling van een werkloosheidsuitkering ten laste van de RVA en een aanvullende vergoeding ten laste van de werkgever.