Advertentie
Advertentie

Om te beletten dat een natuurlijk persoon of een rechtspersoon zijn handelszaak overdraagt zonder zijn fiscale schulde

Om te beletten dat een natuurlijk persoon of een rechtspersoon zijn handelszaak overdraagt zonder zijn fiscale schulden te betalen en om te verhinderen dat een belastingplichtige de overdracht van de handelszaak snel zou bespoedigen eenmaal hij of zij weet krijgt van een ingestelde fiscale controle, kan de fiscus de overnemer laten opdraaien voor de fiscale schulden van de overlater ten belope van de waarde van de overgenomen bestanddelen.