Advertentie
Advertentie

Oman bouwt planmatig een marktekonomie uit

(van onze verslaggever) MASQAT (tijd) - Vijfjarenplannen, subsidiëring van de export, een extra heffing op de invoer van produkten die de eigen ekonomie bekonkureren. Met dit planmatig en protektionistisch beleid wil Oman een eigen volwaardige marktekonomie uitbouwen die een toekomst zonder olie mogelijk maakt. Het projekt wordt wel met de gelden uit de oliehandel gefinancierd.