Ombudsdiensten raken ingeburgerd maar werken nog niet optimaal

(tijd) - Controle van de dienstverlening, bemiddeling bij een conflict tussen klant en instelling en informatieverstrekking: dat zijn de drie kernopdrachten die ombudsdiensten in ons land vervullen. De Leuvense rechtssocioloog Luc Huyse onderzocht zeven ombudsdiensten, zowel uit de privé- als uit de openbare sector, en kwam tot de conclusie dat aan het systeem nog heel wat verbeteringen kunnen worden aangebracht.Ons land begon pas vrij laat, eind jaren tachtig, met het oprichten van ombudsdiensten. Maar intussen lijken de diensten al wel een belangrijke plaats in onze samenleving te hebben verworven. De Leuvense rechtssocioloog Luc Huyse onderzocht samen met twee medewerkers zeven verschillende ombudsdiensten, zowel uit de openbare (Vlaamse Gemeenschap en stad Antwerpen), de semi-openbare (Sabena en Brusselse vervoersmaatschappij MIVB) als de particuliere sector (de Belgische Vereniging van Banken, Beroepsvereniging van de Verzekeringsondernemingen en de Beurs).