Ombudsmannen voor studenten

(tijd) - De Vlaamse regering keurde gisteren het algemeen reglement goed voor het hoger onderwijs van het korte type. In dit reglement worden de basisrechten van de student vastgelegd. Nieuw is de invoering van ombudsmannen. Zij worden aangeduid door de inrichtende overheden, na raadpleging van de studenten, en hebben als opdracht alle klachten van studenten in verband met eksamens te onderzoeken. Het reglement treedt volgend schooljaar in werking.