Omloop biljetten stijgt flink

(tijd) - De factoren die autonoom de geldmarktliquiditeit beïnvloeden oefenden vorige week een sterk verkrappende invloed uit op de liquiditeit van de geldmarkt, zo blijkt uit de weekstaat.