Ommekeer

Twee jaar geleden heeft zich bij Vooruitzicht een ommekeer voorgedaan. Het profiel van de groep is veranderd van een pure technische uitvoerder naar een dienstverlener. Die diensten gaan van projectontwikkeling over promotie, financiële engineering, commercieel en technisch advies, bouw tot verhuring en verkoop.In de nieuwe constellatie is het belang van de tak projectontwikkeling/promotie gestegen tot 60 à 70 procent, terwijl de bouw het saldo opneemt. De omzet van het geheel overtreft de 50 miljoen euro. Voordien verdeelden beide activiteitspolen de omzet op gelijke wijze, terwijl het geheel een omzet van 25 tot 30 miljoen euro vertegenwoordigde.In het aannemersberoep opteert Vooruitzicht voor de uitvoering van een breed gamma aan werken. Anders dan vele concurrenten die zich concentreren op een of enkele segmenten van de markt, gaat Vooruitzicht veel ruimer. Kleine renovaties, bedrijfsgebouwen, residentiële ontwikkelingen zijn aan de orde, maar eveneens zeer grootschalige gemengde projecten. Voorbeelden daarvan zijn Het Land van Hop aan de Meistraat/Hopland en de Hippodroom, tegenover het Museum voor Schone Kunsten, beide in Antwerpen. De veelheid aan activiteiten maakt ons sterk in deze gemengde projecten, stelt Peter Galliaert. Het enige dat Vooruitzicht niet bouwt, zijn eengezinswoningen. Als die in een project voorkomen, wordt een beroep gedaan op derden.Traditioneel is de ontwikkeling van bedrijventerreinen een belangrijke activiteit binnen de groep. Ook nu nog is de ontwikkeling van 50 à 60 ha in voorbereiding. Die ontwikkeling loopt via Px3, ditmaal in een samenwerking met de GOM-Antwerpen. Maar ook hier is de werkwijze veranderd, zegt Luc van Maercke. Waar Vooruitzicht vroeger de terreinen verkocht en gebouwen optrok, is het element dienstverlening doorslaggevend geworden. Een bedrijf dat een distributieplatform wil betrekken, vraagt uiteraard meer dan een lukraak neergepoot magazijn. WB