Omnipractici laken tariefbepalingen in akkoord artsen-ziekenfondsen

De sekretaris-generaal van de Belgische Vereniging der Omnipractici, Dr. Vandermeeren, heeft de tariefbepalingen in het ontwerpakkoord artsen-ziekenfondsen scherp op de korrel genomen in een speciaal nummer van het ledenblad. "In de bevoegde nationale kommissie domineren de ziekenhuisspecialisten en de mutualiteiten. Doordat ze beiden eigenaar zijn van hospitalen en polyklinieken hebben ze gezamelijke belangen en verdelen ze de winsten', zo schrijft Vandermeeren.