OMOB herverzekerde zich liever dan reserves aan te leggen

(tijd) - De openbare verzekeringsmaatschappij OMOB geeft ruim 40% van de premies die ze zelf ontvangt voor schadeverzekeringen uit voor herverzekering. Voor levensverzekeringen werd in 1992 6,8% van de ontvangen premies doorgeschoven aan de herverzekeraar. Samen gaat het om een bedrag van 7,5 miljard fr. Het is precies rond deze herverzekeringsoperaties dat de betichtingen van verduistering tegen direkteur-generaal Lewalle draaien.De hoge graad van herverzekering die OMOB hanteerde, betekent dat de kommissielonen en winstdeelnemingen die door de herverzekeraar worden toegekend, eveneens erg hoog opliepen. Normaal worden deze sommen teruggestort aan de maatschappij en geboekt op de resultatenrekening. 'OMOB is een onderlinge verzekeringsmaatschappij en heeft door die specicieke juridische vorm een zwak eigen vermogen', onderstreept prof. Christian Jaumain, actuaris en professor aan de UCL.