Advertentie
Advertentie

OMOB maakt natuurrampen verzekerbaar

(tijd) - De verplichte natuurrampenverzekeringen komt er niet meer deze legislatuur. Het wetsontwerp ligt nog steeds bij de Raad van State. De korte tijd die nog voor de verkiezingen rest, maakt het onmogelijk het dossier politiek af te werken. Inmiddels blijkt het risico toch niet zo onverzekerbaar als eerst was aangenomen. OMOB lanceerde onlangs zijn eigen verzekering tegen natuurrampen.Het wetsontwerp op de natuurrampenverzekering ligt na meer dan zes maanden nog steeds bij de Raad van State. De Raad discussieerde eerst over het feit of het al dan niet om een verzekering dan wel om een sociale voorziening ging, en of het een regionale dan wel een federale materie betrof. Inmiddels klasseerde hij het wetsontwerp onder de verzekeringen, maar een duidelijk standpunt nam hij nog niet in.