Advertentie
Advertentie

OMOB Pensioenkas wordt coöperatieve holding

(tijd) - OMOB Pensioenkas wordt omgevormd van een onderlinge verzekeringsvereniging in een coöperatieve vennootschap. Dat heeft de raad van bestuur van de kas woensdag principieel beslist. Na de omvorming worden alle activa en passiva ingebracht in een nieuwe levensverzekeringsmaatschappij die vervolgens Mega Life, een joint venture van OMOB en Gemeentekrediet, opslorpt.Daarna zal Dexia Groep een meerderheidsbelang van 51 procent kopen in deze nieuwe maatschappij. Deze alliantie tussen OMOB Pensioenkas en Dexia werd reeds in juni bekendgemaakt, maar pas gisteren keurde de raad van bestuur van OMOB Pensioenkas dit akkoord definitief goed en werden ook de raden van bestuur van de drie andere OMOB-kassen, die niet in de fusie worden betrokken, ingelicht. De hele operatie moet tegen het einde van 1998 afgewerkt zijn. Op dat moment zal het volledige project ter goedkeuring voorgelegd worden aan de algemene vergadering van de leden van OMOB Pensioenkas. Intussen zal een aantal werkgroepen de juridische omvorming tot coöperatie bestuderen en nagaan hoe het belang in Dexia-GK holding en nog een aantal andere strategische participaties buiten de fusie kunnen gehouden worden.