Advertentie
Advertentie

OMOB realiseert premieomzet van 60 miljard frank

(tijd) - De verzekeringsgroep OMOB heeft in 1997 een totale premieomzet gerealiseerd van 59,4 miljard frank tegen 57,7 miljard frank in 1996. Dat is een toename van 3 procent. OMOB Pensioenkas, die met een premieomzet van 36 miljard frank een centrale rol speelt in de groep, sloot begin dit jaar een princiepsakkoord af voor een fusie met Dexia maar tot een concreet fusieakkoord is het nog niet gekomen, vernam de redactie. Daarover wordt nog intensief onderhandeld. De kans bestaat nog dat de besprekingen op niets uitdraaien terwijl de leden-verzekerden van de pensioenkas het laatste woord hebben. Tijdens de algemene vergadering van OMOB in juni vorig jaar wees OMOB-voorzitter Oswald Adriaensen een mogelijke 'demutualisering' van OMOB nog krachtig van de hand 'Het profijt dat onze aangesloten verzekerden halen uit winstverdeling en ristorno's weegt niet op tegen de dividenden van een NV', zei Adriaensen toen. OMOB bezit een belang van 5 procent in Dexia-GK, de Belgische moederholding van de Frans-Belgische Dexia-groep.