Advertentie
Advertentie

OMOB sleept pensioencontract provincie Vlaams-Brabant in de wacht

(belga/tijd) - De provincieraad van Vlaams-Brabant keurde dinsdag een pensioenverzekeringsovereenkomst goed tussen de provincie en OMOB Pensioenkas, die deel uitmaakt van de OMOB Groep. De pensioenen van alle statutaire ambtenaren die sinds de oprichting op 1 januari 1995 van de nieuwe provincie Vlaams-Brabant in vaste dienst zijn, worden voortaan beheerd en uitbetaald door OMOB, dat het haalde van de ASLK. OMOB betaalt reeds de pensioenen van de gepensioneerde ambtenaren van de vroegere unitaire provincie Brabant.De provincie Vlaams-Brabant betaalt aan OMOB een jaarlijkse pensioenbijdrage gelijk aan 38,5 procent van de totale loonkosten. Dit percentage kan steeds worden aangepast naargelang van de omstandigheden. De provincie bepaalt het bedrag van de pensioenen en waarborgt dat de pensioenverbintenissen op gelijk welk ogenblik voor 70 procent gedekt zijn. Het gaat om een groepsverzekeringscontract met een vast gewaarborgd rendement van 4,75 procent. Er worden reserves aangelegd die in de eerste plaats gebruikt worden tot dekking van de lopende pensioenen. Zodra deze dekking volledig is, worden de bijkomende reserves gebruikt voor de dekking van de te vormen pensioenen. Voor het beheer van deze reserves koos de bestendige deputatie van Vlaams-Brabant voor het Gemeentekrediet. Andere kandidaten voor dit beheerscontract waren de BBL, Bank Degroof en OMOB. Voor deze pensioenovereenkomst viel ASLK Verzekeringen uit de boot omdat de maatschappij niet zelf over de nodige administratieve kennis beschikt voor het beheer van dit soort contracten en op dit vlak samenwerkt met de Administratie der Pensioenen. De ASLK kon ook geen grotere garanties geven op actuarieel en financieel vlak. Het feit dat OMOB Pensioenkas een onderlinge verzekeringsvereniging is zonder aandeelhouders en een grote ervaring heeft inzake het beheer van pensioencontracten voor overheidsbesturen gaf mede de doorslag.