Omruiling doet omloop OLO's met 41 miljard stijgen

(tijd) - Institutionele investeerders hebben gisteren voor 40,81 miljard frank klassieke staats- en Wegenfondsleningen omgeruild tegen lineaire obligaties (OLO's). Zij reageerden op de aanbesteding op vrijwillige basis die de Schatkist had georganizeerd. De investeerders hadden vooral interesse voor de OLO met de kortste looptijd. Zij zetten meer klassieke leningen om dan bij de vorige omruilingsoperaties.